BÅTSMÄN i Jämshög och Kyrkhult
av Maj-Britt Sundin.

Denna bok, utgiven år 2000, behandlar de villkor som Blekinges båtsmän levde under i indelningsverket. Samtliga båtsmän, totalt 1.692 st, med resp. familjer redovisas för varje rusthåll i Jämshögs och senare även Kyrkhults socken. Här finns också avskrifter av båtsmanskontrakt, torpsyner och bouppteckningar samt noteringar om bestraffningar såväl i tjänsten som i det civila.

Landsarkivarie Jan Dahlin, LLA: "....Det förtjänstfulla arbete med registrering av båtsmän och beskrivning av det sjömilitära indelningsverket i Jämshögs och Kyrkhults socknar som utförts av Maj-Britt Sundin kommer därför att bli av utomordentligt stort värde för framtida såväl militärhistorisk som person- och lokalhistorisk forskning i Blekinge"

Boken är inbunden i A4-format och innehåller 363 sidor.
Priset är nu sänkt till endast 200:-. exkl. frakt.

Betalas till bankgiro nr 5127-3100

För mer information kontakta Maj-Britt Sundin.

Släktdatabasen

 DVD-skiva nu med över 144.000 personer med    anknytning till Jämshög och Kyrkhult med omnejd, framtagen av Maj-Britt Sundin, finns att köpa.

Släktdatabasen publiceras på samma sätt som på medlemssidorna. Pris 500:- inkl. frakt. 

Betalas i förskott till BG 5127-3100

Beställning och information ställs till Maj-Britt Sundin.*****************************************************************************


Gränums hembygdsförening har följande till försäljning:

 • "Gränums Bränneri - ett industriminne i historisk belysning" av Åke Werdenfels utg. 1992 32 sid. häftad. Kr 40:-
 • "Gränums Station" , Vykort Kr 5:-
 • "Laga skiftet i Gränum 48-60, år 1832-1844" , CD-ROM , Kr 100:-

Beställning görs hos:
c/o Leif Englund
Boavägen 34
293 93 OLOFSTRÖM
tele 0454-432 10

*****************************************************************************


Följande litteratur finns också, dock vill inte Jämshögs Hembygds-förening att vi rekommenderar deras böcker på denna hemsida. Därför hänvisar vi till www.antikvariat.net.

 • "Beskrivning över Jämshögs socken i Blekinge" av Jöran J Öller, utg 1800, 248 sid, Inbunden.
 • "Dikter" av Per Thomasson, utg 1863, 277 sid, Inbunden.
 • "Harry Martinssons barndomsvärd" av Sonja Erfurth, utg 1980, 221 sid, Inbunden.
 • "Harry Martinsson och vägen ut" av Sonja Erfurth, utg 1981, 214 sid, Inbunden.
 • "Harry Martinssons 30-tal" av Sonja Erfurth, utg 1989, 255 sid, Inbunden.
 • "Harry Martinsson och Moa" av Sonja Erfurth, utg 1987, 243 sid, Inbunden.
 • "Sockenkrönika del 1, Jämshögs församling fordom och nu" av Oskar Kronsjö, utg 1927, 83 sid, häftad.
 • "Sockenkrönika del 2, Jämshögs församling fordom och nu" av Oskar Kronsjö, utg 1927, 111 sid, häftad.
 • "Sockenkrönika del 3, Jämshögs församling fordom och nu" av Oskar Kronsjö, utg 1927, 279 sid, häftad.
 • "Sockenkrönika del 4, Jämshögs församling fordom och nu" av Oskar Kronsjö, utg 1927, 132 sid, häftad.
 • "Sockenkrönika del 5, Jämshögs församling fordom och nu" av Oskar Kronsjö, utg 1927, 318 sid, häftad.
 • "Sockenkrönika del 6, Jämshögs församling fordom och nu" av Oskar Kronsjö, utg 1927, 306 sid, häftad.*****************************************************************************


Innehållsförteckning till sockenkrönika del 1:

Till min församling
Vår kyrka
Altartavlorna
Predikstolen
De fyra orglarnas mångstämmiga historia
Våra klockor Tornuret
Några gamla inventarier
Porträtten i sakrestian
Kyrkoherdar
Komministrar
Kyrkovärdar
Klockare m.fl.
Kyrkobetjäning
Märkliga gudstjänster under senare tid
Framstående kyrkomän
När de gamle sockenmännen lade råd
Inkomster och utgifter
Offer och kollekter
Gåvor och donationer
Biografiska tillägg
I den gamla tiden

Tillbaka

Innehållsförteckning till sockenkrönika del 2:

Till min församling
När det stora pastoratet delades upp
I växande gestalt, i skiftande skrud
Portana öppnas
I helgedomen och i förgårdarna
Kyrklig undervisning och fostran
Vår kyrkogård
De gamla kyrkoböckerna berätta
Präster
I nödens tid
Våra skolor
Kulturellt
och ekonomiskt nydaningsarbete
Frivillig församlingsverksamhet
Vår gamla prästgård

Tillbaka

Innehållsförteckning till sockenkrönika del 3:

Jämshög
Natur
Folklynne
Näringskällor
Holje och Olofström
Vägrödjare och byggherrar
Petrus Estenberg
Jöran Johan Öller
Olof Hammar
Skolor och såningsmän
En inledning och en överblick
Nu ordnas ljuspunkterna i det stora bygdehemmet
Nu är det gamla bygdehemmet delat
Småskolor, slöjdundervisning m.m.
De många skolpiltarna
"Ett nödvändigt ont"
Vakt och vård
Hur det kunde gå till i de gamla dar
Folkskolan i kyrkbyn
Holje skolrote
Gränums och Erikstorps rotar
Brokamåla, Alltidhult och Näbbeboda
Månasken - Thomakulla - Biskopsmåla - Gaslunda
Biskopsmåla rote
Ljusaryds rote
Gammaldags såningsmän och nutida
Högre Folkskolan
Till kamp mot fattigdom
Ett kapittel om sjukvård

Tillbaka

Innehållsförteckning till sockenkrönika del 4:

Johan Peter Lindström
De som gått till vila i Lilla Holje gravkapell
Min barndoms kyrka
De sex nya ljuskronorna
Fadder Holström
John Jönsson i Boa d. 29/8 1936
Olof Hammar d. 1/10 1938
Gårdar och hem

Tillbaka

Innehållsförteckning till sockenkrönika del 5:

I vår helgedom
Ur kyrkoherdeboställshistorien
Bygden och bygdefolket, bygdenöd och bygdevård
Folkskola och folkbildning
Våra fåglar
Ett tillägg

Tillbaka

Innehållsförteckning till sockenkrönika del 6:

Vårt landskap och dess inbyggare
Jämshög, namnet
Berget som talar
Där tändes ljus
Ljus och mörker och ett varför
Den tysta staden
Den stora pastoratsdelningen
Prästprofiler
Johan Corylander
Jöran Johan Öller
Johan Peter Lindström i Stockholm
Socknehemmet
Ur jämshögsbyhemmets och jämshögsbygdefolkets historia:
Byhemmet och den gamla grunden
Gillaruna
Gränums mejeri
Forntida odling
S.L.S.
Länsstyrelsen
Mor Hanna
Håkan Håkansson och hans släkt
Olof Hammar och hans släkt
Såningsmän och odlingsfolk
En kulturell bygdebragd
Nutida jämshögsförfattare
Carl Danielsson och ett bidrag till Jämshögs bykrönika
M. C. Ranseen
Ambition
Dannfeltiana:
En födelsedagsfest i London
Ramlösa
Familjehemmet
Skolhemmet
Ekonomi:
Industri och affärer i Olofström
Industri och affärer i Landskommunen
Sparsamhet, sparande, sparbank
Naturhemmet
Folkhemmet

Tillbaka

 

 

 

 


Copyright © 2000-2020 Föreningen för främjande av forskning i Jämshög med omnejd.
Om du har problem med den här webbplatsen eller vill ställa frågor kontaktar du webmaster.