Senaste Verksamhetsberättelsen: år 2016

Verksamhetsberättelse för
Gränums Hembygdsförening år 2016

Styrelsen har under året hållit 9 st möten i Gula Huset. Bland de beslut som tagits kan nämnas att vi valt att byta bank till Skandinaviska Enskilda Banken.

Vidare har beslutats att till nästa år investera i en robotgräsklippare till Gula Huset.

Den 2 mars höll föreningen sedvanligt årsmöte. Jens U. Nilsson, som hastigt fick rycka in efter att Håkan Windahl insjuknat, bjöd på visor och berättelser.

Mötesdeltagarna gavs också chansen att önska visor som Jens framförde. Under årsmötet avtackades mångåriga styrelseledamoten Marianne Englund med blommor

och present som hon och maken Leif Englund gemensamt disponerar. Marianne har gjort ett storartat arbete bl.a. som kassör där hon lämnat ifrån sig goda räkenskaper.

Den 24 april företogs en torpvandring i Boamark med 32 deltagare där vi började vid Friskatorpet där vi åkte vidare till Klasagården med en avstickare till

båtsmanstorpet Bässlyckan under Boa Gärd. Efter det bilade vi upp till Jan och Stina Svensson som tillsammans med Eivor Johansson guidade oss

runt bland äldre torpruiner med intressanta berättelser.

Den sedvanliga Gökottan den 15 maj samlade få deltagare då det regnade och var allmänt otrevligt väder.

En bussutflykt arrangerades den 12 juni med lyckat resultat till Emigrantmusèet, Glasmuséet och domkyrkan i Växjö.

Lunch intogs i Araby. Med 25 deltagare gick resan ihop ekonomiskt med ett tilläg av 150:- från föreningen.

Under Nässelfrossaveckan deltog vi med en programpunkt på onsdagen, "Stenkakor till kaffet", under ledning av Inge Mattsson, som spelade 78-varvare

under servering av kaffe och kakor.

Gammeldags Kaffekalas i början av augusti samlade 83 st deltagare och Christer Pilelöw sjöng och berättade. Besökarna njöt i solskenet och alla kakor gick åt.

Årets andra torpvandring hölls den 9 oktober och startade vid Mejeriet och bätsman Asps torp. Vidare berättade Eivor Johanssonen del om de gårdar vi besökte

och deras historia bl.a. vid Laga skiftet. Vandringen fick avslutas vid Folkets Hus då det började hällregna och vi avslutade i Gula Huset med medhavd kaffekorg..

Styrelsen framför till sist ett varmt tack till alla Er som under året hjälpt till och underlättat föreningens arbete under 2016"

                        Malte Appelros, Gert Wiktorsson. Marianne Englund, Agnieszka Lennartsson, Kjell Johnsson och Anette Lennartsson

[ Hem ] [ Vår förening ] [ Årsprogram 2017 [ Senaste Verksamhetsberättelse] [ Studieverksamhet ]

 

Copyright ©2001-2017 Gränums hembygdsförening. Om du har problem med den här webbplatsen eller vill ställa
frågor kontaktar du Gert Viktorsson Håkantorpsvägen 3, 293 93 OLOFSTRÖM