Vår förening

 

[ Hem ] [ Vår förening ] [ Årsprogram 2017] [ Senaste Verksamhetsberättelse] [ Studieverksamhet ]

Vilka är vi? Jo, vi är en förening med människor i olika åldrar och intressen. En del av oss har bott här hela sitt liv, andra är utflyttade men vill ha kvar en relation till sin uppväxtmiljö. Andra åter har slagit ned sina bopålar här i vuxen ålder. Vi har ett gemensamt: Vi trivs i Gränum och vi vill att byn skall leva vidare.

Gränums hembygdsförening bildades 1992. En bidragande orsak till bildandet var att allt fler hade fått upp ögonen för det gamla bränneriet i byn. Byggnaden hade i stort sett lämnats intakt efter att produktionen där upphörde 1971. Hembygdsföreningens lokala förankring, tillsammans med den stiftelse som har upprättats för den ekonomiska sidan, gör det möjligt att bevara industriminnet åt eftervärlden.

Det vi mest håller på med är att dokumentera bygdens historia. I det syftet gör vi torpvandringar, bjuder in människor som har något att berätta, tar del av de skrifter som finns nedtecknat om bygden m.m. Vi bedriver studiecirklar, samt arrangerar årligen en bussutflykt.

Vi är idag ca 140 medlemmar i föreningen. 

Vill du vara med och stötta oss? 

Du kan bli med hos oss genom att sätta in 80 kr på bankgiro nr.  5126-9587. Glöm ej namn!

Vilka medverkar i styrelsen år 2017:


ORDINARIE LEDAMÖTER
Gert Viktorsson
tel 0454-320 116 alt. 0708-666 537

Malte Appelros
Skjutsmålavägen 55, tel 0454-45 074

Kjell Johnsson
Borgvägen 3, tel 0454-32 06 26

Agniewszka Lennartsson
Värhult 4641, tel 0456-30 561

Anette Lennartsson

 

Ersättare:
 
Magnus Johansson
Gun Bengtsson
Inge Mattsson
Helena Fredriksson

Revisorer:
Rune Mattsson
Nils-Johan Johnsson

Ersättare för revisorerna:
Hugo Omlin
Anna-Lena Mattsson  

Valberedning:
Inger Mattsson
Nils-Johan Johnsson

 


  

Copyright ©2001-2017 Gränums hembygdsförening. Om du har problem med den här webbplatsen eller vill ställa
frågor kontaktar du Gert Viktorsson Håkantorpsvägen 3, 293 93 Olofström